Istället för Seko har arbetsgivaren ISS slutit avtal med Fastighets, Byggnads och Elektrikerna.
För framför allt lokalvårdarna som därmed tvingas över på Fastighets avtal innebär det kraftiga försämringar av anställningsvillkoren.