Nätföretagen föreslås också bli skyldiga att ta fram underlag för riskbedömning och brister i elnätet som behöver åtgärdas.
Nätföretagen får tiden fram till den 1 januari 2011 på sig för att bygga bort risken för långvariga elavbrott och skapa leveranssäkra elnät. Resten av bestämmelserna i propositionen ska träda i kraft vid årsskiftet.
Riksdagen beräknas fatta beslut om förslaget i början av december.