Fackförbunden Seko, Sif och Saco träffade arbetsgivaren den 12 maj. Mötet innebar bland annat att Sif och Seko stämde av namnlistorna med uppsagda personal.
– Vi kollar vilka personer vi ska tvista om och vilka Sif ska ta tvist om så att vi inte strider om samma befattning, säger Sölve Grönlund som förhandlar för Seko.
Vid mötet bestämde man vidare att nästa förhandling ska ske den 22 maj.
– Då blir det mer reella förhandlingar. Arbetsgivaren ska presentera förslag till lösningar samt ekonomiska skadestånd till de personer som blivit felaktig uppsagda enligt lasreglerna, säger Sölve Grönlund.