Företaget, som har 115 anställda, har en extremt hög personalomsättning, nästan 100 procent per år.
Den höga personalomsättningen visar sig bland annat i lönesättningen. Enligt avtalet är lägstalönen 14.000 kronor i månaden för att efter ett års anställning höjas till 14.500 kronor.
I april i år var medellönen 14 330 kronor vilket visar att snittlönen inte kom upp till ettårslönen eftersom de flesta anställda hinner sluta innan de arbetat ett år vid företaget.
I den senaste löneförhandlingen har Seko krävt att 930 kronor ska användas i en insamlingsmodell för att höja lägsta lönen till 15.100 kronor för att efter ett år bli 16.000 kronor. Seko har också ställt krav när det gäller arbetstidsförkortning vid oregelbunden arbetstid och rätt till heltid.
Men företaget vill inte gå med på kraven utan erbjöd bara en höjning av ingångslönen till 14.300 kronor och att ettårslönen skulle höjas till 15.450 kronor.
Enligt Sekoombudsmannen Kurt Karlsson har företaget en extremt god lönsamhet. För 2005 var vinstmarginalen nästan 50 procent efter skatt och aktieutdelningen till ägaren tillika VD: Gunilla von Platen uppgick till nästan 19 miljoner kronor.