När den tidigare, konservativa, regeringen införde förbudet 1994 protesterade Labour våldsamt och lovade att avskaffa förbudet om man kom till makten. Så skedde och sedan 2005 ersattes förbudet med en frivillig överenskommelse om att inte strejka.
   I somras meddelade dock kriminalvårdarnas fackförbund, POA, att man drog sig ur överenskommelsen eftersom man ansåg att regeringen brutit alltför många löften. Och i augusti togs 20 000 kriminalvårdare ut i vild strejk för att få upp lönerna.
   Strejkförbudet gäller i England och Wales medan Skottland behåller den frivilliga överenskommelsen.