Seko kan inte se några fördelar med en bolagisering. Lars Andersson är ordförande i koncernfacket vid Luftfartverket.
– Ett argument för att bolagisera är ett det går snabbare att fatta beslut i bolag och att verksamheten därmed blir effektivare. Men vi kan inte se att det behöver fattas snabba beslut, säger han. Vi har redan en effektiv verksamhet jämfört med andra länder.
Seko vill att politikerna ska ha inflytande över infrastrukturen, vilket blir betydligt svårare när verksamheten bolagiseras.
– Ledningen behöver inte längre fråga regeringen innan de fattar viktiga beslut och det tycker vi är negativt, säger Lars Andersson.
En utredare ska avgöra om det blir ett eller flera statligt ägda bolag som ska ta över flygplatsverksamheten. Ett förslag är att det bildas ett flygplatsbolag och ett supportbolag för bland annat tryckeriverksamhet.
Lars Andersson pekar på att en bolagisering kan innebära att verksamheten blir dyrare och att personalen får stå för notan.
– I dag lånar Luftfartsverket pengar av riksgälden vilket ett bolag inte kan göra. Lånen blir dyrare och pengarna måste tas någonstans.
En bolagisering är möjlig tidigast i april 2010.