Vardera könet ska representera minst 40 procent av de styrelseplatser som tillsätts av aktieägarna. De bolag som misslyckas med en jämnare könsfördelning tvingas betala en särskild avgift på 150.000 kronor. Det föreslår en statlig utredare.