Antalet karensdagar vid arbetslöshet ökar från tidigare fem dagar till sju dagar. Det beslöt riksdagen i slutet på maj.