Sekomagasinet har tidigare berättat att Lasse Eriksson för en tid sedan upptäckte att personalen på Citypendeln sedan år 2000 fått fel sjuklön och pensionsinbetalningar. Den totala summa för felräkningen uppgick i det fallet till minst 15 miljoner kronor, pengar som företaget nu betalat ut till personalen.
Det som nu hänt är att Arlanda Express begått samma misstag som Citypendeln. Företaget har bara betalat sjuklön baserad på personalens fasta lön och inte på de rörliga tillägg som alla anställda har. Det samma gäller pensionsinbetalningarna som också bara baseras på den fasta lönedelen.
Perioden det handlar om sträcker sig från starten 1998 fram till sista december 2004. I januari 2005 började företaget plötsligt betala rätt sjuklön dock utan att meddela de anställda att det tidigare blivit fel.
Hur mycket pengar det rör sig om vid Arlanda Express är oklart. Det är dock inte fråga om summor i samma storleksordning som vid Citypendel som har över 1.000 anställda. Arlanda Express har endast cirka 150 anställda.
Företaget räknar med att genomgången av de felaktiga lönerna ska vara klar så att personalen kan kompenseras senast mars 2006.