– Det känns väldigt bra. Fastighetsverket är väldigt framåt på den punkten. De har alltid varit bra på arbetsmiljöfrågor och nu har vi klara papper på att de kommer att fortsätta sköta sig bra, säger huvudskyddsombudet Jan-Olof Svenborn som har varit med i certifieringsarbetet.
Certifieringen har skett enligt ledningssystem OHSAS 18001.
– Arbetet har varit väldigt omfattande och vi har hållt på med det i nästan två år. Man ställer höga krav på att de följer alla lagar och regler. Allt som har med arbetsmiljö att göra, från skyddsronder till läkarkontroller. Dessutom ska allt vara riktigt dokumenterat, vilket kontrolleras av ett oberoende besiktningsorgan.
Certifieringen innebär också att man ställer krav på arbetsmiljöplaner vid upphandling av underhållsarbeten och byggprojekt.
Statens Fastighetsverk har omkring 400 anställda i hela landet och förvaltar statligt ägda fastigheter av kulturhistoriskt värde, Sveriges nationalbyggnader och fria marker. Det omfattar bland annat slott och kungsgårdar, teatrar, museer, regeringsbyggnader och ambassader, gamla fortifikationer samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.