Stena Primorsk ska ha en besättning på 23 man som utgörs av både svenska och utländska sjömän, de senare på så kallade TAP-avtal för tillfälligt anställd personal. I första hand ska hon frakta oljeprodukter över Östersjön.
Tankfartyget som byggts för högsta säkerhetsstandard har dubbelt av nästan allt: dubbla skrov, dubbla maskiner i dubbla maskinrum, dubbla roder, dubbla propellrar och dubbla kontrollsystem som kan skötas oberoende av varandra.
Stena Primorsk är det tredje tankfartyget i en serie på åtta som alla byggs direkt för Concordia Maritime enligt det så kallade P-MAX-konceptet, som gör att man kan lasta cirka 30 procent mer än en traditionell tanker i samma storleksklass. De är också utrustade med ”grönt pass” som innebär att man dokumenterar allt vådligt material ombord.