– Nu väntar vi på en pråm för att kunna lossa lasten. Lossningen har blivit försenad, men vi räknar med att den ska vara klar någon gång under natten. Sedan ska färjan dras av grundet, säger sjöfartsinspektör Margus Pöldma som är på plats ombord på Casino Express.
Hur många hål som finns i skrovet är ännu oklart, eftersom dykarna inte haft tillräcklig sikt. Det står däremot klart att bara en avdelning tar in vatten.
– Maskinrummet har slagits ut av vattnet, men det spelar inte någon roll nu för färjan måste ändå bogseras. Rent stabilitetsmässigt är det bra, för det b etyder att hålet är mitt på båten.
En extra bogserbåt har anlänt från Luleå för att kunna bistå bogserbåten Kronö i Umeå vid bärgningen.
– Färjan ligger väldigt stabilt. Men vi har ett problem; vattenståndet sjunker. I värsta fall måste man vänta på att vattnet stiger igen innan det går att dra loss fartyget. Dessutom måste vi ha bra väder och dagsljus.