Protesterna riktar sig framför allt mot regeringens förslag att lägga ner Arbetslivsinstitutet och att skära ner anslagen till Arbetsmiljöverket med 155 miljoner kronor under tre år. Ett förslag som ska debatteras och beslutas om i riksdagen samma dag.