– Men det är också för att stärka facket globalt och därmed vår egen position i Sverige, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson som ansvarar för internationella frågor.

Projekten i Nepal handlar i första hand om att bygga upp fackliga organisationer, medan andra, mer geografiskt närliggande insatser är mer inriktade mot social dumping.

– Vårt arbete i Ryssland och Baltikum hör dit, säger Tomas Abrahamsson.

I Nepal samarbetar Seko med UNI, den globala federationen för fack inom servicesektorn, och organisationerna söker ge­mensamt pengar från LO/TCO Biståndsnämnd.

Förslag till projekt kommer ofta från UNI:s regionkontor runt om i världen. Pengarna från Biståndsnämnden kom­mer i sin tur från Sida, det svenska statli­ga biståndsor­ganet.

–Vi bidrar främst med ar­betstid och engagemang ge­nom vår personal, säger Tomas Abrahamsson.

Neil Anderson, anställd på UNI:s huvudkontor i Schweiz, är ansvarig för biståndsprojekt inom UNI Score. Han är imponerad av vad han ser under ett besök i Katmandu tillsammans med Seko i augusti i år. Han har bara en uppmaning till sina fackliga kolleger i Nepal:

– Fortsätt som ni gör nu, ni är en förebild för andra.