51 procent av de tillfrågade företagen uppger att tillgången på utbildad personal är dålig eller mycket dålig.
De yrkesarbetare som efterfrågas är framför allt förare; för såväl lastbil, maskiner, buss som tåg.
Transportnäringen redovisar själva att de har behov av mellan 15.000 och 17.000 nya medarbetare per år de närmaste fem åren. I dag finns knappt 7.000 utbildningsplatser.