– Den socialdemokratiska politiken syftar till fler jobb och minskade klyftor till skillnad från regeringens budget som kommer att leda till ökade orättvisor och ökad öppen arbetslöshet.