Nio representanter för de anställda inom Telia Sonera i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland och Litauen deltog när företagsrådets första möte hölls i Stockholm. Dessutom deltog en observatör från Lettland.
– Företagsrådet är till för att de anställda ska få information och kunna samråda med företagsledningen i frågor som går över landsgränserna. Reglerna är ganska lika kraven som finns i den svenska medbestämmandelagen, fast på en annan nivå, säger Elof Isaksson.
Elof Isaksson, som är koncernfackets ordförande inom Telia Sonera Sverige, är också nyvald ordförande för det europeiska företagsrådet.
– Nu har vi fått en mötesplats där vi anställda kan lära känna varandra och skapa nätverk över nationsgränserna. Vi kan stötta varandra och visa på goda exempel på hur man kan arbeta. Det gör att vi kan skapa goda relationer mellan fack och företag.
Sedan 1996 finns en lag om att europeiska företagsråd ska inrättas i företag som har verksamhet i minst två EU/EES-länder. Lagen bygger på ett EU-direktiv från 1994. Företagsrådets verksamhet betalas av de lokala bolagen som ingår i koncernen. De tre mandaten som tillfaller Sverige fördelas mellan Seko, Sif och Saco.