Efter en överenskommelse mellan socialisterna och de konservativa, ströks den sa kallade ursprungslandsprincipen. Enligt den ska ett tjänsteföretag följa reglerna i sitt hemland och inte i det land dar de for tillfallet verkar.
Parlamentet röstade även för att arbetsrätt och konflikträtt ska undantas, och det skedde med så stor majoritet att EU kommissionen och regeringscheferna i Europeiska rådet knappast kan få med några inskränkningar i arbetsratten nu när behandlingen av tjänstedirektivet fortsätter.
Socialisterna i parlamentet beskriver omröstningen som en stor seger.