– I första skedet ska Euromaint flytta visst renoveringsarbete från verkstaden i Örebro. I förlängningen kan det drabba verkstaden i Åmål också. Men om Euromaint får de affärer som de har lagt offert på ser jag ingen risk för övertalighet, snarare tvärtom. Fast det innebär att en del anställda måste komplettera sin kompetens, säger Bertil Hallén som är företagsfackets ordförande i Euromaint.
Bakom etableringen i Baltikum ligger en önskan om att vidga marknaden för Euromaint. Företaget räknar med stora satsningar på infrastrukturen i de baltiska länderna. Samtidigt vill de effektivisera genom lägga ut enklare arbetsuppgifter utomlands för att behålla mer komplicerade arbeten här i Sverige.
– Baltikum är en spännande marknad, det går inte komma ifrån. Förhoppningsvis kommer också deras löner att närma sig våra rätt snabbt, eftersom de är medlemmar i EU. Det är alltid olyckligt när man konkurrerar med löner.