2003 införde EU nya regler som innebär att de fartyg som inte uppfyller EU:s sjösäkerhetsregler kan stoppas från alla hamnar i EU:s medlemsländer.