Sekotidningen ställde frågan till Annika Ödebrink som är kanslichef på Seko.