Sverige får kritik av EU-kommissionen för att man momsbelägger alla posttjänster hos alla postföretag, lika för alla – av konkurrensskäl. I Sverige infördes moms på posttjänster så sent som 1994.
Samtidigt får Storbritannien och Tyskland också kritik för hur de tillämpar sin momslagstiftning på postområdet. De bägge länderna har helt eller delvis momsbefriat just de tjänster som tillhandahålls av de tidigare postmonopolföretagen, Royal Mail och Deutsche Post. Det ger dessa aktörer konkurrensfördelar både på hemmaplan och när de ger sig ut på den europeiska inre marknaden.
Eftersom momsbefrielse av posttjänster sedan 1970-talet ingår i gemenskapslagstiftningen, kräver EU-kommissionen att alla länder harmoniserar momsen på postområdet.
Men eftersom postmarknaden nästan helt har avreglerats sedan den gemensamma postmomslagstiftningen antogs, dammar nu EU-kommissionen också av ett förslag från 2003. Det förslaget bygger på att posttjänster ska vara momsbelagda eftersom moms är avdragsgillt för företag. I princip så som de svenska momsreglerna fungerar idag.