Eniro är idag ledande på företagssökningar i Sverige och företaget finns även i Polen, Finland och Danmark.
Norska Findexa är från början Telenors katalogdel som har skiljts från företaget. När delningen genomfördes behöll Telenor sin telefontjänst men Findexa har senare dragit igång en egen telefonverksamhet som konkurrerar med Telenors.
Eniros bud är värt 10,6 miljarder kronor.