Veolia har i dag avtalet för drift underhåll och stationsservice av tunnelbanan. Det löper till augusti 2009 och målet är att SL ska ha ett nytt avtal till dess.
Nu har Seko Stockholm skickat ut ett brev till alla som kan bli aktuella att ta över drift och underhåll.
– Vi vill att de ska veta vad vi förväntar oss av det vinnande företaget, säger ombudsmannen Lasse Eriksson, ombudsman på Seko Stockholm.
Till skillnad från pendeltågsupphandlingen 2006 har SL nu valt att göra en sammanhållen upphandling. Det innebär att samma entreprenör ska anlitas för såväl trafik och fordonsunderhåll som försäljning och övrig stationsservice. Ett beslut som välkomnas av facket.
– Det är såklart mycket bättre med en ansvarig operatör för all verksamhet. Nu försöker vi få SL att kliva tillbaka och lämna över mer ansvar till utföraren. Då blir det lättare för oss att ställa krav på arbetsmiljön och verksamheten, säger Lasse Eriksson.
Som det ser ut i dag hamnar många frågor mellan stolarna, menar han.
– Veolia kan skylla på att det inte är de som äger vagnarna om vi påtalar problem med förarhytterna till exempel.
Därför vill facket att SL bara ska upphandla trafiken och lägga sig i driften så lite som möjligt. Han är medveten om att det går lite på tvärs mot åsikten hos många anställda om att det är bättre ju mer SL bestämmer.
– Men om vi ska kunna sätta press på arbetsgivaren så krävs det att de också äger frågan, annars kan de slå ifrån sig och ärendet dras i långbänk.
Ett varningens finger höjs också med kedjor av underentreprenörer med otydliga ansvarsförhållanden som följd. Något som därför bör undvikas.
Om det är flera företag som tillsammans lämnar anbud kommer Seko kräva att det ur ett personalpolitiskt perspektiv ska betraktas som om all verksamhet bedrivs av en arbetsgivare.
När tiden för intresseanmälan gick ut, den 30 november, hade 11 företag anmält sig. De hade då skickat in dokumentation som ska styrka att de bland annat har erfarenhet och ekonomiska styrka att klara av Stockholms tunnelbana.
Anbudsunderlag skickas ut under första kvartalet nästa år.
mattias.dahlgren@sekotidningen.se

DE HÄR VILL TA ÖVER:
Enligt uppgifter till Sekotidningen finns följande företag bland dem som vill ta över driften av Stockholms tunnelbana:

• Veolia transport.
Det företag som kör tunnelbanan i dag.

• Keolis.
Ett franskt företag som kör tunnelbana, buss och tåg i sju europeiska länder.

• Serco-Nedrailways,
som är ett samarbete mellan Nedrailways, ett dotterbolag till holländska NS, och engelska Serco. Tillsammans kör de lokal- och regionaltåg i England. Serco kör även bland annat tunnelbana i Köpenhamn och spårvagn i Manchester. Tidigare har Serco tillsammans med SJ lagt anbud på tågtrafik i Estland, dock utan framgång.

• DB,
den tyska järnvägsoperatören.

• T-banebolaget Stockholm,
ett nybildat bolag som ägs gemensamt av den statliga danska tågoperatören DSB och franska Eurailco, som kör tåg i Tyskland, Frankrike och England.