Över hela landet pågår aktiviteter. På Mynttorget i Stockholm samlades mängder av manaifesterande människor. En uppgift är att det var uppåt 12.000 personer på plats.