Tidigare i år sköts EU-direktivet som skulle skydda anställda för elektromagnetsiska fält på jobbet fram till år 2012. Orsaken var att man ville invänta nya forskningsresultat, för att se om direktivet i sin nuvarande utformning skulle ge önskad effekt och för att omarbeta det.
Nu har AFA Försäkring lämnat 2 miljoner till ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola. Studien ska undersöka hur de olika föreslagna riktlinjerna uppfylls i exponeringssituationer i arbetslivet. Projektet ska därför utveckla metoder för att beräkna bland annat, elektriska fält, strömtäthet och specifik energiabsorption i människor.