En 31-årig elektriker skadades allvarligt under arbete vid Hednorets bangård utanför Boden på söndagskvällen.
Mannen, som tillsammans med en 47-årig arbetskamrat höll på att byta säkringar i en transformator från en lyftkorg, fick av okänd anledning ström i sig.
31-åringen ådrog sig allvarliga brännskador på ryggen och framsidan av kroppen och under måndagen flögs han till brännskadekliniken i Uppsala för specialistvård.
Den 47-årige arbetskamraten som var med vid olyckan fick endast lindriga skador och kunden lämna sjukhuset under måndagen.
De båda männen arbetar åt Svensk banproduktion AB som sedan förra året på entreprenad sköter banunderhållet på sträckan Boden-Bastuträsk.
Företaget, som tidigare hette SL-bansystem, ägs sedan två år till 60 procent av det holländska företaget Strukton.
När Svensk Banproduktion AB tog över underhållet på den aktuella sträckan hade man ingen egen personal utan personalen har i huvudsak tagits över från Banverket.
Leif Andersson