Fram till klockan 19.00 fungerar postkontoret i Valby som vilket annat postkontor som helst. Men när postkontoret inte är bemannat ska kunderna själva kunna väga sina försändelser, köpa frimärken, paketporto och få sina paketetiketter utskrivna. Den automaten har redan använts på fem platser i landet under två års tid.
Helt ny är den andra automaten, Døgnposten. Den klarar av att såväl ta emot som lämna ut paket.
Bägge automaterna är tillgängliga dygnet runt alla veckans dagar, även när kontoret är bemannat.