När DIS-lagen trädde i kraft 1989 var det inledningen till en ny tid för redarna. Genom att flytta sina fartyg från den vanliga danska flaggan till det nystartade andraregistret kunde de ersätta danska sjömän med utländskt sjöfolk samtidigt som lagen förbjöd de danska facken att förhandla om löner och andra arbetsvillkor för dem. DIS gjorde lönedumpning fullt laglig och satte konkurrensneutraliteten ur spel.
Snart följde såväl Norge som Finland efter och striden stod het i Sverige. De svenska sjöfacken lyckades emellertid skapa en politisk opinion och förhindra de långt framskridna planerna på ett svenskt andraregister.
De danska facken har i alla år försökt få en ändring av DIS då lagen strider mot flera internationella konventioner från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO. ILO har kritiserat danska staten för lagen. Trots det dömdes sjöfacket 3f till miljonböter av danska AD efter en informationskampanj som kritiserade DIS hösten 2003.
Lagen har också kritiserats av EU eftersom DIS även diskriminerar EU-medborgare, främst polacker.