-Det är en mycket tragisk händelse, men jag kan inte styrka arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, säger hon till Sekotidningen.

Ann-Marie Helander på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål motiverar sitt beslut med att Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket, som utrett olyckan då två montörer från Estland omkom, inte gjort någon åtalsanmälan.

-Jag har tittat på materialet en gång till och kommit fram till samma bedömning, säger hon. Som Sekotidningen tidigare berättat omkom de båda montörerna vid ett kraftledningsarbete när de kom i kontakt med en ledning och fick 30 000 volt genom kroppen. Arbetet var en del av ett projekt med ledningsbyte.

Enligt Arbetsmiljöverket berodde olyckan på att männen bröt mot elsäkerhetsanvisningarna, ESA 14, och eventuellt på språkförbistring.

-Männen arbetsjordade inte och de arbetade utan arbetsbevis. Det är den direkta orsaken till olyckan. Bakomliggande orsak kan vara att de inte förstod den driftorder de fått, sa arbetsmiljöinspektör Paul Keenan till Sekotidningen i början av februari.

Elsäkerhetsverket, som bistått Arbetsmiljöverket i utredningen, ger en liknande beskrivning av olyckan.

-Männen begick två fel. De hade inte arbetsjordat ledningen. Och arbetade utan arbetsbevis, vilket innebär att Ellevios driftcentral inte hade gett något klartecken till att arbetet kunde påbörjas, enligt Lars Jansson, Elsäkerhetsverket.