I Stockholm var Seko-avdelningen medarrangör under parollerna: Mot det nazistiska våldet. För fred, rättvisa och samförstånd. För en generös flyktingpolitik.