– Vi vill markera att vi inte ställer upp på de här extremistpartierna som vill förstöra Sverige, säger en av brevbärarna bakom Facebookgruppen Brevbärare mot rasism.

Brevbäraren som Sekotidningen talat med arbetar inte själv i någon av de kommuner där Svenskarnas parti (Svp) gör sitt utskick.

– Men jag skulle vägra om det vore så, och detsamma gäller för de andra i vår grupp. Det är flera brevbärare som hört av sig till oss. Både de som tänker vägra och de som säger att de ska dela ut.

Posten menar att man låtit jurister granska innehållet i utskicket och de har kommit fram till att det inte bryter mot lagen. Därför ska det delas ut.

– Svp har ju putsat budskapet för att passa in. Men man måste se vem som är avsändare och det räcker med att titta på deras hemsida för att inse vad de står för. Post Nord drar sig inte för att göra affärer med nazister. De säljer sig till vem som helst för pengar, säger brevbäraren mot rasism.

Hos Posten har man förståelse för att brevbärarna upplever det som problematiskt att bära ut den här typen av försändelser, men att man har en policy som man följer.

– Jag har full respekt för att många blir illa berörda över att behöva bära ut så här motbjudande material. Men så länge partiet inte är förbjudet i svensk lag vi kan bara granska varje försändelse för sig och se om den bryter mot lagen. Vi hamnar ju i en väldigt konstig situation om vi ska bestämma vilka som ska få skick post, säger Per Ljungberg, kommunikationschef på Post Nord Sverige.

Men ni skulle kunna säga nej?

– Ja, det skulle vi, eftersom det inte är adresserade försändelser. Men återigen, det skulle bli väldigt konstigt om vi bestämmer vem eller vilka som ska få skicka post. Vi ägs till 60 procent av svenska staten och vi har riksdagens uppdrag att se till att alla hushåll ska kunna nås med post varje vardag.

Vad kommer hände med de brevbärare som vägrar dela ut Svp:s propaganda?

– Det hanterar vi från fall till fall om det uppstår.

Vilket stöd ger ni till brevbärare som mår dåligt av det här? Till exempel någon som Svp inte anser har rätt att vara i Sverige?

– Det hanteras lokalt där vi uppmanat att man ska ha en nära dialog på arbetsplatsen. Likaså om det uppstår hotfulla situationer på grund av de här försändelserna. Alla ska vara vaksamma och rapportera alla problem.

Seko posten uppmanar alla brevbärare att bära ut posten, oavsett hur mycket man ogillar innehållet.

– Seko Posten avskyr den politik som det (Svp) och andra främlingsfientliga partier står för. Däremot måste vi respektera gällande lagstiftning för vad som får uttryckas och distribueras. Det innebär att brevbärarna tvingas dela ut skiten om inte innehållet står i strid med lagen, säger man i ett uttalande.

Brevbärare mot rasism tycker även att den hållningen är för eftergiven.

– Det är beklagligt att Seko posten springer chefernas ärenden. Jag har mycket liten förståelse för det uttalandet.

Är det upp till brevbärarna att bestämma vad som ska delas ut. Någon kanske hatar FI eller KD?

– Det är inte helt oproblematiskt, men vi agerar utifrån våra hjärtan och vår moraliska intuition. Och vi anser att SD och Svp inte är vilka partier som helst. Det är ju inte så att vi sitter och granska all post och bestämmer vad vi vill dela ut eller inte.

Facebookgruppen Brevbärare mot rasism startades inför EU-valet i maj i protest mot att Posten delade ut massutskick från Sverigedemokraterna. I dagsläget är det drygt 4500 personer som gillar sidan.