I slutet av maj 2002 tog danska folketinget beslut om att omvandla den danska Posten till ett aktiebolag. Redan då togs principbeslutet att ge regeringen rätt att sälja ut 25 procent av aktierna i bolaget till privata intressen.
Nu återstår bara en spekulant som blivit utlovad ensamrätt på aktierna, framför näsan på tyska Deutsche Post och holländska TPG.
CVC Capital Partner har lovat att spela en aktiv roll i Post Danmarks strategiska utveckling på den europeiska postmarknaden.
CVC Capital Partner är ett kapitalfondbolag som har kontor i 12 europeiska och 5 asiatiska länder. De har agerat i Norden sedan början av 1990-talet.
Danska Transport- och Energiministeriet lovar också att särskilda medarbetaraktier ska bjudas ut.