– Det är en bekymmersam utveckling, men än är det för tidigt att överblicka de slutliga konsekvenserna, säger Tomas Abrahamsson som är vice ordförande i Seko.
I början av 2001 satte danska rederiet DFDS in den Dis-flaggade fraktfärjan Tor Caledonia i trafik mellan Göteborg och Storbritannien. Besättningen bestod av danskt befäl på danska avtal och polskt manskap utan kollektivavtal.
Seko begärde ett kollektivavtal för manskapet av rederiet. När detta inte gav resultat, varslade Seko om blockad mot fartyget och fick sympativarsel från Transport. Men innan blockaden hann träda i kraft flyttade rederiet Tor Caledonia till en annan rutt. Sedan stämde DFDS Seko och Transport till den danska Arbejdsretten Därmed var bråket ett faktum.
Seko hävdar att en svensk blockad ska bedömas enligt svensk lag i Sverige. Rederiet hävdar att talan om skadestånd ska väckas där skadan skett, det vill säga i Danmark.
Den danska Arbejdsretten beslöt sig då för att fråga EG-domstolen om hur reglerna ska tolkas.
Nu har EU:s generaladvokat lämnat sitt yttrande till domstolen. Hans svar går ut på att det är den danska domstolens sak att avgöra om den är rätt forum.
Om danska Arbejdsretten tar upp fallet, och om de dömer enligt dansk lag, kan Seko dömas till skadestånd.
–Blir det så kan domen paradoxalt nog få större effekter iland än till sjöss. De flesta blockaderna riktar sig mot Panama- och Liberiaflaggade fartyg med utomeuropeiska besättningar. Det är mycket mer sannolikt att vi får problem för att ett exempelvis litauiskt företag tar hem en upphandling, på svensk mark, byggt på litauiska avtal.
EG-domstolen förväntas ge besked före årsskiftet.