Löner, ersättningar, arbetstider, anställningsavtal och uppsägningar. På alla punkter hade Dala Arbetskraft gjort fel. Besvikna anställda berättar för Sekotidningen att de känner sig lurade.

I samma stund som det gamla bolaget gick i konkurs startades ett nytt företag, KM Spårservice. Samma verksamhet, samma kollektivavtal med Seko. Nya ägare.

-Vi vill återanställa så många som möjligt och redan första maj anställer vi svetsare, som är nödvändiga för att vara i branschen, säger Mats Malmgren, extern vd i Dala Arbetskraft och ledamot i styrelsen i KM Spårservice.

Han säger att det nya bolaget, liksom det gamla, är ett bemanningsföretag. Men han känner inte till något om bemanningsavtalet.

-Jag vet inte vilket avtal vi ska gå på, säger han.

Han vill inte heller uttala sig om varför Dala Arbetskraft gick i konkurs eller säga något om företagets skulder till de anställda. Fråga konkursförvaltaren, är hans besked.

Ola Brossberg är ombudsman för Seko i Dalarna. Han företräder medlemmarna på Dala Arbetskraft och han är upprörd över den okunskap som finns i många företag. Han stöter allt för ofta på fall som liknar Dala Arbetskraft, konkurser som visar att arbetsgivare har skulder till anställda, pengar som det kan vara svårt att få ut.

Och, säger han, Det händer alltför ofta att ägarna inte har koll på vad som gäller och att det upptäcks när företag går i konkurs eller säger upp personal.

-Därför är det så viktig att som anställd vara påläst om villkoren och inte ge avkall på dem. Det ska finnas anställningsavtal där det framgår vad man kommit överens om.

-I fallet med Dala Arbetskraft var det först när en medlem blev utan lön som vi fick inblick i företaget. Då hade det varit verksamhet sedan 2011 och inte skött sina åtaganden, säger Ola Brossberg.

Han uppmanar alla som tar anställning att kolla om företaget har kollektivavtal.

-Kolla med facket att företaget sköter sig, välj ett fackligt ombud som kan sköta kontakten med arbetsgivaren, utse skyddsombud och ha regelbundna fackliga informationsträffar och möten där medlemmarna uppdateras på vad som gäller.

Och säger Ola Brossberg om det inte fungerar, ta genast kontakt med Seko, innan det är för sent.

-Som medlem ska man ställa krav på fackföreningen. Vi måste också bli tuffare.

Hur det blir för medlemmarna på Dala Arbetskraft är inte klart ännu. Konkursförvaltaren arbetar med att ta fram hur stor lönegaranti de uppsagda har rätt till och förvaltaren försöker få ut ersättningar som de anställda inte fått under sin anställningstid. Hittills har en anställd fått lönegaranti utbetald, enligt konkursförvaltaren.

Det är ännu oklart om någon av de tidigare anställda återvänder till det nybildade bolaget. Spårsvetsare är en efterfrågad yrkesgrupp.

-Då är det viktigt att de reagerar snabbt om något inte är rätt, annars är risken att de hamnar i samma situation än en gång.