Sjöfarten

Trots att det varit en bra sommar för färjetrafiken ligger oron för nya varsel och uppsägningar kvar. Många har varit långtidspermitterade.

-Vi gör vad vi kan för att rädda så många jobb som möjligt, men vi kan dessvärre inte lova något, säger ombudsman Oskar Lindskog, Seko Sjöfolk.

Framtiden ser inte mörk ut, tror han, men det blir sannolikt ett annat typ av resande, med mer temaresor och i viss mån inrikes rutter. 

Flyget

Flygtrafiken ökar sakta. Statistik från Swedavia visa att antalet passagerare på de tio största svenska flygplatserna är 60 procent av vad det var 2019.

Arlanda har en terminal öppen. Bagageföretaget Menzies har hyvlat tjänster till 75 procent, en stor grupp är fortfarande permitterade.

Swedavia varslade en stor grupp anställda 2020, framför allt konsulter och tjänstemän. Produktionspersonalen har inte drabbats lika hårt.

Kriminalvården

För Kriminalvården har det lättat en del, men de som kan ska fortfarande arbeta hemifrån och det är få fysiska möten. Det är fler restriktioner som ligger kvar för personalen än för de intagna, som till exempel får ta emot besök

På grund av pandemin har Kriminalvården ställt in många utbildningar och så verkar det även bli denna höst. Den stora personalomsättningen och de många visstidsanställda gör situationen extra ansträngd, enligt Seko.

Spårtrafiken

Fjärrtågen går som vanligt med möjlighet att boka alla platser. Underhålls- och tågverkstadsföretaget Euromaint hade som mest 400 permitterade tågreparatörer. Sedan början av sommaren är alla tillbaka i jobb.

–Vi har kvar lika mycket jobb nu som före pandemin, men har kvar korttidsavtalet september ut. Det innebär att företaget kan utnyttja möjligheten, säger Sekos Mika Franssila.

–Det är brist på tågreparatörer, så jag tror att många tyckte att det var ganska skönt att vara hemma en tid.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Korttidsarbete har använts som stöd till företag under pandemin och gäller nu fram till 30 september 2021.

Tillväxtverket har godtagit att årets avtalade löneökningar slår igenom i ersättningarna.