Järnvägsstyrelsen har nyligen riktat hård kritik mot Connex och Tågias sätt att sköta säkerheten i tunnelbanan. Brist på reservdelar, otydliga rutiner och tåg som körs med oåtgärdade fel är några av de punkter som kommit fram i samband med höstens revisioner.
Connex har tidigare anklagats – bland annat från Seko-håll – för att inte vilja ta till sig av den här typen av kritik.
Men efter att ha träffat företagets säkerhetsansvariga i förra veckan är Dick Rydås mer optimistisk. Åtminstone när det gäller synen på underhållet av vagnarna.
– Connex har tagit ett nytt grepp om frågan, säger han. Bland annat genom att ta in flera konsulter utifrån som ska kolla igenom säkerheten. Så nu väntar vi oss en markant förbättring under nästa år.
I januari ska Connex presentera en rapport om hur säkerheten ska kunna bli bättre i tunnelbanan. En rapport som Järnvägsstyrelsen sedan kommer att följa upp och verifiera på ett mer noggrant sätt än tidigare.
Men om Dick Rydås skönjer en viss förbättring i det dagliga säkerhetsarbetet i tunnelbanan är han mer orolig för det långsiktiga. Förr togs vagnarna in och plockades ner för grundlig revision med jämna mellanrum. Idag har den typen av förebyggande underhåll rationaliserats bort.
– Om ett företag har kontrakt att driva tunnelbanan i fem år kommer de knappast att rusta den för 25 år. Det är ganska självklart. Men problemet är att varken SL eller någon annan heller tar det ansvaret.
Vad kommer att hända på sikt, om inget görs?
– Risken är att vi får se fler bränder, urspårningar och andra olyckor. Hittills har tunnelbanan varit det säkraste sättet att ta sig fram i Stockholm. Men om det får fortsätta på det här sättet kommer vi inte längre kunna garantera att det förblir så.