Enligt en femgradig skala gör Connex, som bland annat kör tunnelbanetrafiken i Stockholm, en bedömning av den tidigare anställde.
På formuläret finns också en ruta med beteckningen ”Icke lämpig för återanställning”.
Enligt företaget är avsikten med registret att följa upp tidigare anställda inför eventuell återanställning.
Datainspektionen anser att systemet med betyg innebär ett slags spärrlistor som är förbjudet enligt PUL, personuppgiftslagen, och därför kräver man att Connex upphör med registreringen.