De områden man tittat på är lönerevision, lönesättning, synen på yrket och anställningsformer.
Bland slutsatserna man drar är att lönenivåerna är relativt låga. Ett skäl till det är att personalens medelålder är låg då jobben ofta är genomgångyrken.
De företag som ingått i utredningen är Twenty4help i Ljusdal, Sykes i Sveg, Eniro 118 118 i Stockholm och Excellent i Piteå.