– Målet är att halvera den totala sjukfrånvaron på 18 månader. Nu ser vi att sjukfrånvaron sjunker för varje månad och i juli var den nere 6.3 procent, säger SJ:s personaldirektör Peter Blomqvist.