Galaxen har tidigare arbetat med enbart funktionshindrade, men har sedan ett år tillbaka ett utökat uppdrag. I dag ska Galaxen även stödja nyanlända och långtidsarbetslösa i deras jobbsökande.

Det nya avtalet, som tecknades förra veckan mellan bland andra Seko, Byggnads och Sveriges Byggindustrier, omfattar även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

–Via Arbetsförmedlingen kan vi få kontakt med nyanlända och långtidsarbetslösa och kan matcha dem med företagen i byggbranschen. Vi gör en kartläggning av individens kompetens, vilket är viktigt för att hitta rätt jobb och arbetsgivare, säger Per Kågström, Galaxens vd.

Galaxen har gett Jonni livet tillbaka

Reportage

Galaxen tar kontakt med enskilda företag och försöker matcha deras behov av personal med de arbetssökande. Ett krav är att företaget har kollektivavtal.

–Vi har 30 års erfarenhet, ett brett kontaktnät och nätverk av företag. Vi har arbetat med att kartlägga kompetens hos funktionshindrade och har goda erfarenheter av det, säger Per Kågström.

Branschen behöver kompetens

Seko ser gärna att de företag som tar emot personer genom Galaxen tillhör någon arbetsgivarorganisation också.

–Det kräver en hel del att ta emot personer utan erfarenhet. Är företaget då med i en arbetsgivarorganisation så kan de få hjälp och stöd, säger Sekos ombudsman Linda Agetoft.

Bakgrunden till det avtal som tecknades förra veckan är, enligt Linda Agetoft, dels att branschen vill bidra i arbetet med att hitta jobb till de som har olika svårigheter, dels att byggbranschen har brist på arbetskraft.

–Det behövs personal på bred front inom byggbranschen. Än så länge är Sekos branscher inte de hetaste, men med tiden kan intresset öka, särskilt på vägsidan, säger Linda Agetoft.

Parterna fattar beslut

Galaxen, som ägs av Sveriges Byggindustrier och en rad enskilda byggföretag, har ett 70-tal anställda över hela landet. Arbetet sker via de regionala samverkansgrupperna, där fack och arbetsgivare möts regelbundet och fattar formella beslut i enskilda ärenden.

–Facket ser till att företagen och villkoren är okej, säger Linda Agetoft.

Verksamheten finansieras av så kallade främjandemedel som Arbetsförmedlingen förmedlar. Parterna bidrar också med fonderade medel.