I Sverige går dock ingen båt under den säkerhetsbemanning som Sjöfartsverket bestämt och som är ett slags minimiantal.
– Det räcker dock inte. Det behövs ofta fler personer ombord än de som ska föra fartyget från punkt A till punkt B, säger Karl-Arne Johansson, arbetsmiljöansvarig på Seko Sjöfolk.
Professor Patrick Donner vid FN:s World Maritime University i Malmö varnar för att låg bemanning är en säkerhetsrisk. Trötta sjöman riskerar att somna på sin post.
Det håller Karl-Arne Johansson med om.
– Problemet är inte så stort på svenska båtar, men det kan bli om vi inte hittar folk som vill arbeta som sjömän, säger han.
En särskild utbildningsgrupp arbetar just nu fram alternativa utbildningsvägar och en idé är att vända sig till dem som sägs upp från Volvo för att locka dem till sjön. Det blir också allt fler som, likt tidigare i historien, mönstrar på som jungmän och motormän, utan utbildning.
– Det är lätt att få jobb och en god karriärväg, säger Karl-Arne Johansson.