Enligt Johnny Karlsson, Sekos klubbordförande på Bolagsverket, var ledningen till en början nonchalant inför problemet. Den ansåg att eftersom avlyssningen inte är tillåten så spelade det ingen roll att möjligheten fanns. En inställning som nu alltså ändrats, dels på grund av att ärendet uppmärksammats i lokala medier efter Sekotidningens avslöjande, dels på grund av den anmälan till Datainspektionen som Johnny Karlsson gjorde.
   – Det tog verkligen skruv. Ledningen hade en väldigt nonchalant stil från början men nu har man förstått allvaret och försöker få bort avlyssningsmöjligheten.
   Det var när verket installerade ett nytt IP-baserat telefonsystem som det blev möjligt att ringa upp en dator och höra allt som sägs i närheten. Och detta utan att den som sitter vid den uppringda datorn märker något.
   Bolagsverkets informationschef Ulf Karnell framhåller att Bolagsverket aldrig efterfrågat funktionen och att den därför ska bort. Nu förs det diskussioner med leverantören av systemet om hur man ska göra.
Hur svårt kan det vara?
   – Det är inte så enkelt, det är flera system som är sammankopplade och många olika funktioner som påverkas, så det är inte bara att trycka på en knapp och hoppas på det bästa.
   Innan man har lyckats klura ut hur man ska få bort funktionen hänvisar Ulf Karnell de anställda till att trycka på sekretessknappen på telefonen eller koppla loss headsetet från datorn, då går det inte längre att lyssna.
   I Johnny Karlssons anmälan till Datainspektionen riktar han också kritik mot att Bolagsverket mäter de anställdas arbetsinsatser på individnivå. Något som sedan bland annat används i lönesättningen. Detta anmälde han redan 2006, men då blev svaret från Datainspektionen att sådana frågor bäst löses av parterna själva.
   Prestationsmätningarna har sedan diskuterats i samverkansgrupper. Enligt Bolagsverkets yttrande till Datainspektionen så har man då kommit fram till ”att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna är överens om de riktlinjer som gemensamt arbetats fram och tillämpas vid de individuella prestationsmätningar som sker inom myndigheten, då inget annat har framkommit vid framtagandet av riktlinjerna eller vid arbetsmiljökonsekvensanalysen.”
   – Det är ren bluff! Vi har varit med på mötena men vi säger nej, men det framkommer aldrig. De plockar bara ut det som passar deras syften. Ingen har bett om min namnteckning på någon överenskommelse och den skulle de inte få, säger Johnny Karlsson.
   Datainspektionen förväntas komma med ett yttrande i slutet av mars.