– Vi är riktigt positiva till sammanslagningen. Ett gemensamt bolag blir starkare och det tryggar sysselsättningen. Det är bra för bägge bolagen, säger Christer Lindgren som är klubbordförande i B&N Nordsjöfrakt.
Och Gorthons klubbordförande Hans Lindqvist håller med.
– För bolagen är det bra. Gorthons har mycket frakter men gammalt tonnage, B&N Nordsjöfrakt har nytt tonnage men inte lika mycket frakter. För de ombordanställdas del är det bara positivt. Jobben tryggas och man får större möjligheter att byta fartyg eller trad. Men samtidigt känns det lite vemodigt att Gorthons försvinner.
Inom B&N Nordsjöfrakt finns idag cirka 830 ombordanställda, varav hälften på Sekos avtalsområde, och 23 fartyg.
I Gorthons finns omkring 300 ombordanställda, varav 115-120 på Sekos avtalsområde, och 12 fartyg.
Det slutliga beslutet om sammanslagningen, där varje aktie i de bägge bolagen beräknas vara lika mycket värd, fattas av extrainkallade bolagsstämmor den 13 december.
Den 15 mars beräknas fusionen vara klar. Den nya koncernen kommer att delas upp i fyra affärsområden: Atlanttrafik, Europatrafik, Isbrytning/Offshore och Torrlast.