Vi samarbetar med TM-Gruppen som samlar in alla enkäter och registrerar svaren. De 1.500 medlemmar som deltar i undersökningen har valts ut helt slumpmässigt och är anonyma.