– Arbetsgivarna är skyldiga att ha en beredskap för krisstöd. Ofta kan man gå in på de större arbetsgivarnas interna hemsidor och hitta information om hur man kan ge stöd, säger Ulf Eriksson, Seko Stockholm.
Tre goda tumregler för hur man tar hand om medmänniskor i kris är: Håll om. Lyssna. Håll ut.
Man kan också hitta stöd för krishantering på arbetsplatsen hos:
Krishantering på jobbet www.afa.se/krishantering
Previa företagshälsovård www.previa.se
Kris och Traumacentrum www.krisochtraumacentrum.se
Du&jobbets webbplats för skyddsombud skyddsombud.p2p.nu