Seko SJ har bett professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå att granskat två mätningar som gjorts ombord på tågen.