Istället för Banproduktion tar Banverket över signalsystemet på gröna linjen, Eltel tar över tunnelbanans hela telenät medan Eiab i fortsättningen ska ansvara för elnätet på 400 volt.
Ett 10-tal av de uppsagda från Banproduktion har erbjudits nytt jobb hos andra företag i branschen.
Banproduktion ägs till 60 procent av det holländska företaget Strukton medan Stockholms landsting äger resten.