Förhandlingarna har legat på sparlåga efter att Seko lade sitt varsel mot spårtrafiken. En orsak är att arbetsgivarna inom Almega delvis haft samma förhandlare på flera områden och inte ”orkat med” sedan varslen kom.

Avtalet på kommunikation, som bland annat omfattar Posten och Bring Citymail, löpte ut den sista maj. På torsdag och fredag denna vecka kommer förhandlingarna att återuppas.

-Vi ligger i samma läge som vi var på spårtrafik och telekom innan vi lade våra varsel, säger Mats Ekeklint, ombudsman på Seko.

Kraven på kommunikationsområdet liknar de som Seko haft på andra avtalsområden. Löneökningar i krontal, minst 700 kronor eller 2,8 procent för ett år. Tillägg till föräldrapenningen. Lägstalönerna ska höjas med lika mycket och om parterna inte blir överens om lönesättningen lokalt vill Seko ha en garanterad höjning till alla.

Seko kräver regler som motverkar slentrianmässig användning av visstidsanställningar och stärker rätten till fast jobb. Dessutom vill Seko har ökad rätt till heltid.

På järnvägsinfrastrukturområdet, där avtalet löpte ut sista mars, är en preliminär träff inbokad till fredag denna vecka. Sekos krav följer LO-samordningen med 2,8 procent och minst 700 kronor, plus tillägg till föräldrapenningen.

–Vi har inte några stötestenar, förhandlingarna fortsätter, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.   

Avtalet på området är relativt nytt och till att börja med omfattade avtalet enbart Infranord.