Seko kräver ett ettårigt avtal där löneökningarna ska motsvara lägst 3,2 procent. Avtalet ska ge alla anställda en generell höjning med 350 kronor per heltidsanställd.
Dagens lägstalöner vill Seko ersätta med en minimilönetrappa, som börjar på 14.000 kronor per månad och slutar på 18.000 kronor.
Seko kräver också att avtalet ska få en ny regel om att heltidsarbete är en rättighet medan deltidsarbete är en möjlighet. Ett annat krav är att de anställda på postområdet ska få full ersättning för inkomstförlust vid arbetsskador.
Likaså kräver Seko att det nya avtalet ska utformas så att postföretagen inte får lov att använda bemannings- och uthyrningsföretag, om det samtidigt finns personer med förtur till återanställning som kan utföra arbetet.
Det nuvarande avtalet löper ut den 30 september.